Getallen tellen in Hindi-Engels van 0 tot 1000 (2023)

JongensDoenJe weet welCo Alsnummers? Cijfers zijn zeer krachtige dingenWwiskunde.Als Isimpel gezegd, getallen zijn wiskundige objectenNaarWorden gebruiktDoentellen, metenIalles wegen. zonder cijfers te gebruiken,Mijn Hakentel, meet of weeg niets.

We gebruiken eigenlijkdekeer op keer in ons dagelijks leven.Voorje bestelt bijvoorbeeld je zusbrengen1 kopjezwater, zie jetijden als iemand naar vandaag vraagtgegevensJijDanwaarschijnlijk jijzal zijngebruik het nummer om de datum op te geven.

Liczby liczące w hindi-angielskim od 0 do 1000 (1)

Hoewel getallen slechts wiskundige objecten zijn,Naar Ishet is ook waar dat het moeilijk is om je een leven voor te stellen zonder het gebruik ervan.

Getallen worden in verschillende talen anders gespeldMaarzijn het populairstengels tellenIExclusief. Engels is de taal die in alle landen wordt gesproken, dus tellen in het Engels is vertrouwdDoorde meeste mensen, maar heel weinig mensen weten hetTellen in het Hindi (getallen in het Hindi).

Ben jeAstudentLubiets anders? Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, maar als je het niet weettellen in het hindi,tellen in het engelsdit is slecht voor je. Maar geen paniek, want hier ga ik het delenzTyTellen in het Hindi(Geen nummers),Hindi cijfernamen,boekhoudingz1 tot 100 in het Hindi. Laten we beginnen om erachter te komen.

Inhoud

Tellen in Hindi - Engels van 1 tot 100 | tellen van 1 tot 100

Opmerking - Draai voor een betere leesbaarheid uw mobiele scherm om te lezen

Engels nummerGetal in woordDevnagariRomeins
0NulNulStilte
1eenEenI
2TweeTweeDoen
3DrieDrietiener
4viervierChar
5VijfVijfPanzer
6ZesZesVet
7ZevenZevenMoment
8AchtAchtgelofte
9NegennegenNau
10TientienDruppel
11ElfElfGyara
12TwaalfTwaalfRak
13Dertiendertienrood
14VeertienveertienChauda
15VijftienvijftienPandarah
16ZestienzestienSolah
17ZeventienzeventienSatra
18Achttienachttienaan de deur
19NegentiennegentienUnnis
202020bis
21EenentwintigeenentwintigEkkis
22TweeëntwintigtweeëntwintigBais
23Drieëntwintigdrieëntwintigbruikbaar
24VierentwintigvierentwintigChaubis
25VijfentwintigvijfentwintigBedankt
26ZesentwintigzesentwintigChabis
27Zevenentwintigzevenentwintigsatis
28AchtentwintigachtentwintigAthas
29NegenentwintignegenentwintigTot
30DertigDertigT-shirts
31Eenendertigeenendertigna
32Tweeëndertigtweeëndertigverlies
33DrieëndertigdrieëndertigOnzeker
34VierendertigvierendertigChautis
35Vijfendertigvijfendertigbinnenplaatsen
36ZesendertigzesendertigChattis
37Zevenendertigzevenendertigsaïtis
38AchtendertigachtendertigAdtis
39NegenendertignegenenveertigUntalis
40VeertigVeertigChallis
41EenenveertigeenenveertigEktalis
42TweeënveertigtweeënveertigBayalis
43DrieënveertigDrieënveertigTentakels
44vierenveertigvierenveertigChauwalis
45VijfenveertigvijfenveertigPentalis
46ZesenveertigzesenveertigCzajali
47zevenenveertigzevenenveertigSentalis
48achtenveertigachtenveertigAdtalis
49negenenveertignegenenveertigOnchas
50Vijftigvijftigvoer
51EenenvijftigeenenvijftigEkajawa
52TweeënvijftigtweeënvijftigBediende
53DrieënvijftigdrieënvijftigTirpan
54VierenvijftigvierenvijftigChauwan
55VijfenvijftigvijfenvijftigPachpan
56Zesenvijftigzesenvijftigchapan
57Zevenenvijftigkerstmankerstman
58AchtenvijftigMet AnataAnthwan
59NegenenvijftignegenenzestigNiesath
60ZestigzestigMoment
61EenenzestigEenenzestigexath
62TweeënzestigtweeënzestigShit
63DrieënzestigdrieënzestigTirsat
64VierenzestigvierenzestigOorzaak
65Vijfenzestigvijfenzestigpensath
66ZesenzestigzesenzestigCzejasath
67ZevenenzestigSarsathSarsath
68Achtenzestigachtenzestigadvertentiesat
69Negenenzestignegenenzeventigniet haten
70ZeventigzeventigDiefstal
71EenenzeventigeenenzeventigEchtar
72TweeënzeventigbeterBahatar
73DrieënzeventigdrieënzeventigTihatar
74VierenzeventigvierenzeventigChauhatar
75VijfenzeventigvijfenzeventigPachhatar
76ZesenzeventigzesenzeventigChihatar
77ZevenenzeventigoppervlakkigSattar
78AchtenzeventigachtenzeventigAtatar
79Negenenzeventignegenentachtignationaliteit
80TachtigtachtigMaar
81EenentachtigeenentachtigEkasi
82TweeëntachtigtweeëntachtigBayasi
83Drieëntachtigdrieëntachtigstroken
84VierentachtigvierentachtigChaurasi
85VijfentachtigvijfentwintigPichasi
86ZesentachtigzesentachtigCzhajasi
87ZevenentachtigzevenentachtigHet regende
88AchtentachtigachtentachtigAthasi
89Negenentachtignegenentachtigzwart
90Negentignegentignabb
91EenennegentigeenennegentigEkanwe
92TweeënnegentigVerbodbanwe
93DrieënnegentigDertiendetiranwe
94vierennegentigvierennegentigChauranwe
95VijfennegentigvijfennegentigPanchanwe
96ZesennegentigzesennegentigChiyanwe
97ZevenennegentigKinderen krijgenSantanwe
98AchtennegentigOngelooflijkAnthanwe
99Negenennegentignegenennegentigjij hebt veel
100StoStoLub

 1. Naam van alle vruchten in het Engels-Hindi | fruitnamen Lijst met fruitnamen
 2. Bloemnamen in het Hindi-Engels (Bloemnamen)

DusTien wascompleet lzijn hindi-nummersLubExclusief. We schreven hiergetallen van 0 tot 100 in het Engels en Hindibeide talen.

Maar we weten dat de getallen tot in het oneindige gaan en hier zijn we danHebbenhet heeft alleen een getal van 0 tot 100 opgeslagen. De vraag is dus:HoeWorden getallen na 100 geteld? Dus laten we het uitzoeken.

Het maakt niet uit hoe groot het getal is, het wordt gevormd met een getal tussen 0 en 9. Dit betekent dat of het nu een groot getal of een klein getal is, het alleen de cijfers 0 tot 9 bevat.

En als je van 0 tot 100 kunt tellen, zoals ik je hierboven heb geleerd, is tellen boven de 100 ook vrij eenvoudig. U hoeft alleen de betekenis ervan in het Hindi te schrijven in plaats van in het Engels. Als u bijvoorbeeld 105 (honderdvijf) in het Hindi wilt schrijven, schrijft u als volgt: एक सौ पांच.

Aangezien Hindi van de honderd "एक सौ" is en Hindi van de vijf "पांच", hebben we Hindi van de 105 als volgt geschreven:

Liczby liczące w hindi-angielskim od 0 do 1000 (2)

Als je een goede kennis hebt van tellen van 0 tot 100, kun je gemakkelijk schrijven of leren tellen met 100 omdat alle getallen hetzelfde zijn als Engelse cijfers. laten we lerenTellen van 100 tot 200LubEngelse en Hindi nummers 100 tot 200zodat je het beter kunt begrijpen.

Tellen in Hindi-Engels van 100 tot 200 | Cijfers in het Engels-Hindi

Opmerking– Hier schreef ik willekeurige getallen van 100 tot 200, omdat je het concept van tellen zou kunnen begrijpen door er minder tijd voor te nemen.

Nummer in het EngelsIn het woordW neeEngels
100Stostosto
101HonderdeneenHonderdeneenHonderdeneen
102Honderd en tweehonderd en tweeMaak er honderd
103Honderd en driehonderd en drieEk sauna tiener
104HonderdvierHonderdvierHonderdvier
105HonderdvijfhonderdvijfHonderdvijftig
106Honderd zeshonderdzesEk sau chhh
107Honderd zevenhonderd zevenhonderd uur
108Honderd en achthonderd en achtSto aat
109Honderd en negenhonderd en negenHonderd en negen
110Honderd en tienhonderd en tienSto kresek
111Honderd en elfhonderd en elfHonderdduizend
112Honderd twaalfhonderd twaalfHonderd twaalf
113HonderddertienHonderddertienHonderd land
114HonderdveertienhonderdveertienHonderdduizend
115HonderdvijftienhonderdvijftienHonderdvijftien
116HonderdzestienhonderdzestienHonderdzestig
117Honderd zeventienhonderd zeventienHonderdzeventig
118Honderd achttienhonderd achttienSto athara
119HonderdnegentienhonderdnegentienHonderdtwintig
120HonderdtwintighonderdtwintigHonderdtwintig
121121121Honderdeneen
122Honderd tweeëntwintighonderd tweeëntwintigHonderd wimpers
127HonderdzevenentwintigHonderdzevenentwintigHonderd zevens
130Honderddertighonderd en drieHonderd theeën
138Honderd achtendertighonderd achtendertigHonderd advertenties
139Honderd negenendertighonderdnegenenveertigHonderdvijftig
145HonderdvijfenveertighonderdvijfenveertigEk sau untalish
149HonderdnegenenveertighonderdnegenenveertigHonderd ons
156HonderdzesenvijftighonderdzesenvijftigEk sau chhapan
159Honderd negenenvijftighonderd negenenzestigHonderd ontevreden
163HonderddrieënzestighonderddrieënzestigHonderdduizend
169Honderdnegenenzestighonderd negenenzestigHonderd unhatar
172Honderdtweeënzeventighonderd en tweeHonderd meer
177HonderdzevenenzeventighonderdvijftigHonderdvijftig
185HonderdvijfentachtighonderdvijfentachtigHonderdvijftig
189HonderdnegenentachtighonderdnegenennegentigEn na een black-out
190HonderdnegentigHonderdnegentigSto nabe
193HonderddrieënnegentighonderddrieënnegentigEk sau tiranwe
195HonderdvijfennegentighonderdvijfennegentigLaten we honderd foto's maken
198Honderd achtennegentighonderdeenenvijftigEk saun anthanwe
200TweehonderdtweehonderdDoe of

Als je eenmaal hebt geleerd hoe je moet tellen van 0 tot 100, neem dan aan dat je ook ongeveer 80% hebt geleerd van hoe je moet tellen tot 100. Ik zeg dit omdat tellen met 100 iets logischs is, en we gebruiken getallen van 1 tot 100 tellen.

Maar hiervoor dient u kennis te hebben van hogere ordenummers. ben je in de war? LookAlgegeven betekenis, zult u begrijpen wat ik bedoel.

 • 100 (sto) – sto
 • 1000 (duizend) - Duizend
 • 100000 (Lac) - Lakh
 • 10000000 (crore) - crore
 • 1000000000 (miljard) - miljard

Als je nu alles hebt onthouden wat ik hierboven heb genoemd, kun je "Hindi-tellen" leren na het getal 100. Hiervoor:Daaromis een regel die we kunnen volgen om ons telproces gemakkelijker te maken.

Regels tellen

In de nomenclatuur van alle getallen van 100 tot 1.000.000 in het Hindi gebruiken we de termen Honderd (सौ), Duizend (हजार) en Lac (लाख) volgens de nummervereisten. Daarnaast gebruiken we indien nodig Hindi-nummers van 0 tot 100.

De eerste stap bij het tellen van een getal in het Hindi is het verdelen van het getal in zijn componenten (घटक) en het toewijzen van de basisvereiste randapparatuur (100, 1000, 100000 etc.) samen met hun vermenigvuldigingsvolgorde volgens hun positie in het getal.

Als u aandacht besteedt aan het gegeven voorbeeld, zult u het beter begrijpen.

Stel dat u het getal 48565 in het Hindi moet tellen. Dus volgens de regel die ik hierboven noemde, zullen we eerst het getal als volgt wiskundig verdelen:

48565 = 48×1000+5×100+65

Stap 1.Aangezien het nummer 48565 = 48×1000+5×100+65 is, dus hier is het meest linkse onderdeelnummer 48, dus schrijven we eerst 48 (let op het gebroken nummer, nietDATorigineel of hoofdnummer). Maar we moeten dit nummer in het Hindi schrijven, dus schrijven we "अड़तालीस (Adtalis)" omdat het Hindi-nummer 48 (achtenveertig) अड़तालीस is. U kunt dit zien in de bovenstaande tabel met Hindi-nummers van 0 tot 100.

48 - Achtenveertig (Adtalis)

Stap 2.Na 48 hebben we 1000 (duizend) en de betekenis van duizend in het Hindi is "हजार (Hajar)". We schrijven het na 48 als:

48×1000 - achtenveertigduizend

Stap 3.Daarna hebben we er 5Welkewordt vermenigvuldigd met 100. De Hindi-betekenis van vijf is "पांच (Panch)" en de Hindi-betekenis van 100 is "100 (सौ)". Dus we schrijven het "पांच सौ (panch sau)". Dit is precies zoals we hierboven schreven 48 hjar.

Stap 3.48×1000+5×100 – achtenveertigduizend vijfhonderd

Nu blijven we achter met het laatste getal, namelijk 65. volgens het tellen van getallen in het Hindi, is de betekenis van nummer 65 in het Hindi पैसठ (Paisath). Ten slotte zullen we 48565 in het Hindi schrijven als-

48×1000+5×100+65 – Achtenveertigduizend vijfhonderdvijfenzestig (Adtalis Hajar Panch Sau Paisath)

Lub

48565 - achtenveertigduizend vijfhonderdvijfenzestig (Adtalis Hajar Panch Sau Paisath)

Maar jongens, als je goed Engels kent, kun je gemakkelijk elk nummer in het Hindi schrijven en daarvoor moet je Hindi kennen, tellen van 0 tot 100 en daarmee de betekenis van een hoger getal in het Hindi (d.w.z. duizend, lac crore). Ik heb je er hierboven al over verteld.

Nu is de vraag hoe kun je dit doen zonder een regel te gebruiken? Kijk naar dit voorbeeld-

Stel dat u 52381 in het Hindi wilt schrijven. Dus eerst schrijven we het in woorden als-

52381 - Tweeënvijftigduizend driehonderdeenentachtig

we kennen alle Hindi-woorden voor as-

 1. Tweeënvijftig
 2. Duizend
 3. Drie - तीन (tiener)
 4. Sto - gezond (Sau)
 5. Eenentachtig - Ekasi

Aan het einde hoef je alleen maar alle woorden op één plek op de gegeven manier te schrijven. Dit vind ik leuk-

52381 – Breng hjar teen sau ekasi mee

Dus jongens, dit is hoe je tellen in het Hindi kunt schrijven. hier heb ik twee methoden voor je gedeeld, in de eerste kun je een eenvoudige regel gebruiken om een ​​getal in het Hindi te schrijven en in de tweede kun je het gemakkelijk doen zonder een regel te gebruiken.

Laten we nu meer voorbeelden bekijken, zodat u het beter kunt begrijpen.

Tellen tot 100

Hier schrijven we het getal in het Engels nadat we dit getal in het Hindi hebben geschreven door de deelregel toe te passen

101

101 = 1×100+1 = 100

102

102 = 1×100+2 = honderdtwee

103

103 = 1×100+3 = Honderdtien

105

105 = 1×100+5 = Honderdvijf

135

135 = 1×100+35 = honderdvijfendertig

194

194 = 1×100+94 = honderdvierennegentig

201

201 = 2×100+1 = Is sau ec

214

214 = 2×100+14 = tweehonderdveertien

270

270 = 2×100+70 = Is sau satar

299

299 = 2 x 100 + 99 = Do of ninanwe

720

720 = 7×100+20 = zevenhonderdtwintig

792

792 = 7×100+92 = Snik

850

850 = 8×100+50 = Aath w pachas

932

932 = 9×100+32 = Nau sau battis

990

990 = 9×100+90 = Welterusten

Tellen tot 1000

Laten we nu eens kijken hoe we een telling in het Hindi met 1000 kunnen schrijven en hoe we elk getal kunnen breken om in het Hindi te schrijven.

1025

1025 = 1×1000+25 = duizend vijfentwintig

1150

1150 = 1×1000+1×100+50 = duizend honderdvijftig

4285

4285 = 4×1000+2×100+85 = vierduizend tweehonderdvijfentachtig

7936

7936 = 7×1000+9×100+36 = zevenduizend negenhonderd zesendertig

15298

15298 = 15×1000+2×100+98 = vijftienduizend tweehonderdeenenvijftig

21775

21775 = 21×1000+7×100+75 = eenentwintigduizend zevenhonderdvijfenzeventig

Van 1000 tot 99999 kunnen we de getallen in het Hindi op dezelfde manier schrijven, maar als de getallen in lac staan, kunnen we in het Hindi schrijven als-

Tellen met 100.000

125382

125382 = 1×100000+25×1000+3×100+82 = één lakh vijfentwintigduizend driehonderd tweeëntachtig

103256

103256 = 1×100000+0+3×1000+2×100+56 = één lakh drieduizend tweehonderd zesenvijftig

1285945

1285945 = 12×100000+85×1000+9×100+45 = twaalf lakhs vijfentachtigduizend negenhonderdvijfenveertig

Dus jongens, op dezelfde manier kunnen we Hindi-nummers schrijven van 100000 tot 9999999. hier hebben we bijna alle nummers in Hindi en Engels gelezen. Ik heb een telmethode gedeeld waarmee je elk getal in het Hindi kunt schrijven.

Sollicitatie

Beste lezers, dit was volledige informatie overgetallen tellen in het hindi-engels,Nummer in het Hindi,Exclusief,Nummernaam in het Hindi. Omdat we getallen gebruiken om alles te tellen en in ons dagelijks leven gebruiken we getallen vaak, dus we moeten er volledige informatie over hebbenboekhouding.

Jongens hier hebben we over gelezenExclusief,engels tellen),Tellen van 1 tot 100, Tellen van 1 tot 1000, Tellen van 1 tot 100000en Hindi nummertelmethode of -regel met voorbeeld.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 24/10/2023

Views: 6139

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.