Hindi -getallen van 1 tot 1000 woorden tellen in Hindi en Engels (2023)

Vandaag zullen we u hier van één tot duizend leren, in dit bericht Hindi -nummers van 1 tot 50, van 1 tot 100, van 100 tot 1000, zullen we u leren tellen met nummers en woorden, evenals in het Engels.Wat je zegt, laten we leren

Hindi -getallen van 1 tot 100 in getallen, woorden en Engels

Hier zullen we je leren tellen van 1 tot 100 in Hindi (tellen van 1 tot 100) in cijfers, woorden en Engels.

Nummer van 1 tot 50 in het Hindi

0-Nul - NUL

1 -Een - Een

2 - Twee - TWEE

3 - Drie - DRIE

4 - vier - Vier

5 - Vijf - VIJF

6 - Zes - ZES

7- Zeven- Zeven

8 - Acht - ACHT

9 - nek - NEGEN

10 - Tien - TIEN

11 - Elf - ELF

12 - Twaalf - TWAALF

13 - dertien - dertien

14 - veertien - veertien

15 - vijftien - Vijftien

16 - zestien - zestien

17 - zeventien - zeventien

18 - achttien - Achttien

19 - negentien - Negentien

20 - 20 - 20

21 - eenentwintig - EENENTWINTIG

22 - tweeëntwintig - TWEEËNTWINTIG

23 - drieëntwintig - DRIEËNTWINTIG

24 - vierentwintig - VIERENTWINTIG

25 - vijfentwintig - VIJFENTWINTIG

26 - zesentwintig - ZESENTWINTIG

27 - zevenentwintig - ZEVENENTWINTIG

28 - Achtentwintig - ACHTENTWINTIG

29 - achtentwintig - NEGENENTWINTIG

30 - Dertig - DERTIG

31 - eenendertig - EENENDERTIG

32 - tweeëndertig - TWEEËNDERTIG

33 - drieëndertig - DRIEËNDERTIG

34 - vierendertig - VIERENDERTIG

35 - vijfendertig -VIJFENDERTIG

36 - zesendertig - ZESENDERTIG

37 -zevenendertig - ZEVENENDERTIG

38 - achtendertig - ACHTENDERTIG

39 - negenenveertig - NEGENENDERTIG

40 - Veertig - VEERTIG

41 -eenenveertig - EENENVEERTIG

42 - tweeëntwintig - TWEEËNVEERTIG

43 - drieënveertig - DRIEËNVEERTIG

44 - vierenveertig - VIERENVEERTIG

45 - vijfenveertig - VIJFENVEERTIG

46 - zesenveertig - ZESENVEERTIG

47 - zevenenveertig - ZEVENENVEERTIG

48 - achtenveertig - ACHTENVEERTIG

49 -negenenveertig - NEGENENVEERTIG

50 - vijftig - VIJFTIG

Nummer van 50 tot 100 in het Hindi

51 - eenenvijftig - EENENVIJFTIG

52 - tweeënvijftig - TWEEËNVIJFTIG

53 - terpen - DRIEËNVIJFTIG

54 - vierenvijftig - VIERENVIJFTIG

55 - vijfenvijftig - VIJFENVIJFTIG

56 - zesenvijftig - ZESENVIJFTIG

57 - zevenenvijftig - ZEVENENVIJFTIG

58 - achtenvijftig - ACHTENVIJFTIG

59 - negenenzestig - NEGENENVIJFTIG

60 - zestig - zestig

61 - Eenenzestig - EENENZESTIG

62 - tweeënzestig - TWEEËNZESTIG

63 - drieënzestig - DRIEËNZESTIG

64 -vierenzestig - VIERENZESTIG

65 - vijfenzestig - VIJFENZESTIG

66 - zeszestig - ZESENZESTIG

67 - zevenenzestig - ZEVENENZESTIG

68 - achtenzestig - ACHTENZESTIG

69 -Voorbij hen - NEGENENZESTIG

70 - zeventig - ZEVENTIG

71 - eenenzeventig - EENENZEVENTIG

72 - beter - TWEEËNZEVENTIG

73 - drieëndertig - DRIEËNZEVENTIG

74 - vierenzeventig - VIERENZEVENTIG

75 - vijfenzeventig - VIJFENZEVENTIG

76 -Na - zesenzeventig

77 -Zeventien - ZEVENENZEVENTIG

78 -anders dan - ACHTENZEVENTIG

79 -negenentachtig - NEGENENZEVENTIG

80 - tachtig - TACHTIG

81 - eenentachtig - EENENTACHTIG

82 - tweeëntwintig - TWEEËNTACHTIG

83 - drieëntachtig - DRIEËNTACHTIG

84 - vierentachtig - VIERENTACHTIG

85 - vijfentachtig - VIJFENTACHTIG

86 - zesentachtig - ZESENTACHTIG

87 - zevenentachtig - ZEVENENTACHTIG

88 - achtentachtig - ACHTENTACHTIG

89 - negenentachtig - NEGENENTACHTIG

90 - negentig - NEGENTIG

91 - eenennegentig - EENENNEGENTIG

92 - Verbod - TWEEËNNEGENTIG

93 - Dertiende - DRIEËNNEGENTIG

94 - vierennegentig - vierennegentig

95 - Sun t -Chanwa y - VIJFENNEGENTIG

96 - zesennegentig - ZESENNEGENTIG

97 - zevenennegentig - ZEVENENNEGENTIG

98 - Achttiende - ACHTENNEGENTIG

99 - negenennegentig - NEGENENNEGENTIG


100 tot 150 nummer in Hindi

100 - Sto - Sto

101 -Eenhonderdeneen - Honderdeneen

102 -Eenhonderd en twee - Honderd en twee

103 -EenStoDrie- HONDERD EN DRIE

104 -EenHonderdvier - HONDERDVIER

105 -EenStoVijf- Honderdvijf

106 -EenHonderd zes - Honderd zes

107 -EenHonderd zeven - Honderd zeven

108 -Eenhonderd en acht - HONDERD EN ACHT

109 -Eenhonderd en negen - HONDERD EN NEGEN

110 -EenStoTien- HONDERD EN TIEN

111 -Eenhonderd en elf - HONDERD EN ELF

112 -Eenhonderd - HONDERD TWAALF

113 -Eenhonderddertien - HONDERDDERTIEN

114 -Eenhonderdveertien - Honderdveertien

115 -Eenhonderdvijftien - HONDERDVIJFTIEN

116 -Eenhonderdzestien - Honderdzestien

117 -EenHonderd zeventien - Honderd zeventien

118 -EenHonderd achttien - Honderd achttien

119 -Eenhonderd negentien - Honderd negentien

120 -Eenhonderdtwintig - Honderd twintig twintig

121 -Een121 - 121

122 -EenHonderd tweeëntwintig - Honderd tweeëntwintig

123 -Eenhonderd drieëntwintig - HONDERD DRIEËNTWINTIG

124 -EenHonderd vierentwintig - Honderd vierentwintig

125 -EenStovijfentwintig- HONDERDVIJFENTWINTIG

126 -Eenhonderdzesentwintig - HONDERDZESENTWINTIG

127 -Eenhonderd twintig -seven - Honderd twintig -seven

128 -EenHonderd achtentwintig - Honderd twintigste

129 -EenHonderdtwintig - Honderd negenentwintig

130 -Eenhonderddertig - HONDERDDERTIG

131 -EenHonderd eenendertig - Honderd eenendertig

132 -EenStotweeëndertig- Honderd tweeëndertig

133 -EenHonderddirsty -three - Honderddirsty -three

134 -Eenhonderdvierendertig - Honderdvierendertig

135 -EenHonderddertig -vijf - Honderddertig -vijf

136 -EenHonderd zesendertig - Honderd zesendertig

137 -EenHonderd zevenendertig zeven - Honderdzevenendertig zeven

138 -EenHonderddertig -acht - Honderddertig -acht

Liczby hindi od 1 do 1000 słowami Liczenie w języku hindi i angielskim (1)

139 -EenStonegenenveertig- Honderdnegenendertig

140 -Eenhonderdveertig - HONDERDVEERTIG

141 -Eenhonderdveertig - Honderdveertig eerst

142 -Eenhonderd tweeënzestig - Honderd tweeënzestig

143 -Eenhonderdveertig -drie - Honderdveertig -drie

144 -EenStovierenveertig- Honderdvierenveertig

145 -Eenhonderdvijfenzestig - Honderdveertig -vijf

146 -Eenhonderdveertigste zes - Honderdveertigste zes

147 -EenStozevenenveertig- Honderdveertig zeven

148 -Eenhonderdveertig achten - Honderdveertig achten

149 -Eenhonderdveertig negen - Honderdveertig negen

150 -EenStovijftig- HONDERDVIJFTIG


151 tot 200 nummer in het Hindi

151 -EenHonderd eenenvijftig - Honderdvijftig eerst

152 -EenStotweeënvijftig- Honderdvijftig seconden

153 -Eenhonderdvijftig drie - Honderdvijftig drie

154 -Eenhonderdveertig -vieren - Honderdveertig -vieren

155 -Eenhonderdvijfenvijftig - Honderdvijfenvijftig

156 -Eenhonderd zesenvijftig - Honderdvijftig -six

157 -Eenhonderdvijftig -zeven - Honderdvijftig -zeven

158 -Eenhonderd achtenvijftig - Honderd achtenvijftig

159 -Eenhonderdzestig -negen - Honderdvijftig -negen

160 -EenStozestig- HONDERDZESTIG

161 -Eenhonderdzestig - Honderdzestig eerst

162 -EenStotweeënzestig- Honderdzestig seconden

163 -EenStodrieënzestig- Honderdzestig -drie

164 -Eenhonderdzestig -vuur - Honderdzestig -vuur

165 -EenStovijfenzestig- Honderdzestig -vijf

166 -Eenhonderdzestig zesen - Honderdzestig -six

167 -EenStozevenenzestig- Honderdzestig -seven

168 -EenStoachtenzestig - Honderdzestig -acht

169 -EenStoVoorbij hen - Honderdzestig -negen

170 -Eenhonderdzeventig - HONDERDZEVENTIG

171 -EenStoeenenzeventig- Honderd zeventig eerst

172 -Eenhonderd beter - Honderdzeventig seconde

173 -Eenhonderdzeventig -drie - Honderdzeventig -derde

174 -EenHonderdvierenzeventig - Honderdvierenzeventig

175 -Eenhonderdvijfenzeventig - HONDERDVIJFENZEVENTIG

176 -Eenhonderdvijftig - Honderdzeventig -six

177 -EenStoZeventien- Honderd zeventig -seven

178 -Eenhonderd achtentachtig - Honderdzeventig -acht

179 -Eenhonderdtachtig -nine - Honderd negenenzeventig

180 -Eenhonderdtachtig - HONDERDTACHTIG

181 -EenStoeenentachtig- Honderd achtentachtig eerste

182 -Eenhonderd tachtig -two - Honderd achtentachtig seconde

183 -Eenhonderd tachtig -drie - Honderd tachtig -drie

184 -Eenhonderd achtentachtig - Honderd achtentachtig

185 -EenStovijfentachtig - Honderd achtentachtig -vijfde

186 -Eenhonderdtachtig -six - Honderd achtentachtig -six

187 -EenStozevenentachtig- Honderd achtentachtig

188 -EenStoachtentachtig- Honderd achtentachtig

189 -Eenhonderdnegenennegentig - Honderdtachtig -nine

190 -EenHonderdnegentig - HONDERDNEGENTIG

191 -EenHonderdnegentig -één - Honderd negentig

192 -EenStoVerbod- Honderd negentig seconde

193 -EenHonderdnegentig -drie - Honderdnegentig -drie

194 -EenHonderdnegentig -vuur - Honderdnegentig -vuur

195 -Eenhonderdnegentig -vijf - Honderd negentig -vijftigste

196 -Eenhonderdnegentig -six - Honderd negentig -six

197 -Eenhonderdnegentig -seven - Honderdnegentig -seven

198 -Eenhonderd achtennegentig - Honderdnegentigste

199 -EenStonegenennegentig - Honderdnegenennegentig

200 - TweeSto - TWEEHONDERD

200 tot 250 nummer in Hindi

201 - Tweehonderdeneen - TWEEHONDERD EN EEN

202 - TweeSto Twee- Tweehonderd en twee

203 - TweeSto Drie- Tweehonderd en derde

204 - TweeHonderdvier - Tweehonderdvier

205 - Tweehonderdvijf - Tweehonderdvijf

206 - TweeHonderd zes - Tweehonderd en zes

207 - TweeSto Zeven- Tweehonderd zeven

208 - Tweehonderd en acht - Tweehonderd acht

209 - Tweehonderd en negen - Tweehonderd negen

210 - Tweehonderd en tien - Tweehonderd en tien

211 - Tweehonderd en elf - TWEEHONDERD EN EEN

212 - TweeSto losstaand van- Tweehonderd twaalf

213 - TweeSto dertien- Tweehonderd dertien

214 - Tweehonderdveertien - Tweehonderdveertien

215 - TweeSto vijftien- Tweehonderdvijftien

216 - Tweehonderdzestien - Tweehonderdzestien

217 - TweeSto zeventien- Tweehonderd zeventien

218 - TweeSto achttien- Tweehonderd achttien

219 - TweeSto negentien- Tweehonderd negen

220 - TweeSto20 - TWEEHONDERDTWINTIG

221 - TweeStoeenentwintig - Tweehonderd en twintig eerste

222 - TweeSto tweeëntwintig- TWEEHONDERDTWEEËNTWINTIG

223 - TweeSto drieëntwintig - Tweehonderd twintig -drie

224 - TweeHonderd vierentwintig - Tweehonderdvierentwintig

225 - TweeSto vijfentwintig- TWEEHONDERDVIJFENTWINTIG

226 - Tweehonderdzesentwintig - Tweehonderd twintig -zes

227 - TweeSto zevenentwintig- Tweehonderd zevenentwintig

228 - TweeSto Achtentwintig- Tweehonderd twintigste

229 - TweeSto achtentwintig- Tweehonderdnegenentwintig

230 - TweeSto Dertig- TWEEHONDERDDERTIG

231 - TweeHonderd eenendertig - Tweehonderd eenendertig

232 - TweeHonderd tweeëndertig - Tweehonderd tweeëndertig

233 - TweeStodrieëndertig - Tweehonderddertig -derde

234 - Tweehonderdvierendertig - Tweehonderdvierendertig

235 - TweeStovijfendertig - TWEEHONDERD VIJFENDERTIG

236 - TweeSto zesendertig- Tweehonderddertig -zes

237 - TweeSto zevenendertig - Tweehonderdzeven zeven

238 - TweeHonderddertig -acht - Tweehonderd achtendertig

239 - Tweehonderdveertig negen - Tweehonderdnegenendertig

240 - TweeSto Veertig- Tweehonderdveertig

241 - TweeSto eenenveertig- Tweehonderdveertig

242 - TweeSto tweeëntwintig- Tweehonderdveertig -two

243 - TweeSto drieënveertig- Tweehonderdveertig -derde

244 - TweeSto vierenveertig- Tweehonderdvierenveertig

245 - Tweehonderdvijfenzestig - Tweehonderdveertig -vijf

246 - Tweehonderdveertigste zes - Tweehonderdveertig -zes

247 - Tweehonderdveertig zeven - Tweehonderdveertig zeven

248 - TweeSto achtenveertig- Tweehonderdveertigste

249 - TweeSto negenenveertig- Tweehonderdveertig -negen

250 - TweeSto vijftig- TWEEHONDERDVIJFTIG


251 tot 300 nummer in Hindi

251 - TweeSto eenenvijftig- Tweehonderdvijftig eerst

252 - Tweehonderd tweeënvijftig - Tweehonderdvijftig seconden

253 - Tweehonderdvijftig drie - Tweehonderdvijftig -drie

254 - TweeStovierenvijftig - Tweehonderdvierenvijftig

255 - TweeSto vijfenvijftig- Tweehonderdvijfenvijftig

256 - TweeSto zesenvijftig- Tweehonderdvijftig -zes

257 - Tweehonderdvijftig -zeven - Tweehonderdvijftig zevende

258 - Tweehonderd achtenvijftig - Tweehonderdvijftig -acht

259 - Tweehonderdzestig -negen - Tweehonderdvijftig -negen

260 - TweeStozestig - Tweehonderdzestig

261 - TweeSto Eenenzestig- Tweehonderdzestig eerst

262 - Tweehonderdzestig -two - Tweehonderdzestig seconden

263 - Tweehonderdzestig -drie - Tweehonderdzestig -drie

264 - TweeSto vierenzestig- Tweehonderdzestig -vuur

265 - TweeStovijfenzestig - Tweehonderdzestig -vijfde

266 - Tweehonderdzestig zesen - Tweehonderdzestig -Six

267 - Tweehonderdzestig -seven - Tweehonderdzestig -zeven

268 - TweeStoachtenzestig - Tweehonderdzestig acht

269 - TweeSto Voorbij hen - Tweehonderdzestig -negen

270 - TweeSto zeventig- Tweehonderd zeventig

271 - TweeSto eenenzeventig- Tweehonderdzeventig

272 - Tweehonderd beter - Tweehonderdzeventig seconden

273 - TweeSto drieëndertig- Tweehonderdzeventig -derde

274 - TweeHonderdvierenzeventig - Tweehonderdzeventig -vier

275 - TweeSto vijfenzeventig- Tweehonderdvijfenzeventig

276 - TweeSto Na- Tweehonderdzeventig -six

277 - TweeSto Zeventien- Tweehonderdzeventig -zeven

278 - Tweehonderd achtentachtig - Tweehonderdachtenzeventig

279 - Tweehonderdtachtig -nine - Tweehonderdnegenenzeventig

280 - Tweehonderdtachtig - Tweehonderdtachtig

281 - TweeSto eenentachtig- Tweehonderd achtentachtig eerste

282 - Tweehonderd tachtig -two - Tweehonderd achtentachtig seconde

283 - Tweehonderd tachtig -drie - Tweehonderdtachtig -drie

284 - TweeSto vierentachtig- Tweehonderdviek

285 - TweeStovijfentachtig - Tweehonderdtachtig -vijfigste

286 - Tweehonderdtachtig -six - Tweehonderd en tachtig -Six

287 - Tweehonderdtachtig -seven

288 - TweeSto achtentachtig- Tweehonderdtachtig

289 - Tweehonderdnegenennegentig - Tweehonderd en tachtig -Nine

290 - TweeHonderdnegentig - Tweehonderdnegentig

291 - TweeHonderdnegentig -één - Tweehonderd negentig eerste

292 - TweeSto Verbod- Tweehonderd negentig seconde

293 - TweeHonderdnegentig -drie - Tweehonderd negentig -drie

294 - TweeSto vierennegentig- Tweehonderd negentig -vuur

295 - Tweehonderdnegentig -vijf - Tweehonderd negentig -vijftigste

296 - Tweehonderdnegentig -six - Tweehonderd negentig -six

297 - TweeSto zevenennegentig- Tweehonderd zevenennegentig

298 - Tweehonderd achtennegentig - Tweehonderd negentig -acht

299 - TweeStonegenennegentig - Tweehonderd negentig -negen

300 - DrieSto - DRIEHONDERD

300 tot 350 nummer in Hindi

301 - DrieStoEen- Driehonderd en één

302 - DrieStoTwee- Driehonderd twee

303 - DrieDrie driehonderd

304 - DrieDriehonderd vier

305 - DrieDriehonderdvijf

306 - DrieDriehonderd zes

307 - DrieDriehonderd zeven

308 - Drieसौ आठ आठ - driehonderd acht

309 - DrieDriehonderd negen

310 - DrieDriehonderd tien

311 - DrieDriehonderd en één

312 - DrieDriehonderd twaalf

313 - DrieDriehonderd dertiende dertiende

314 - DrieDriehonderdveertiende

315 - DrieDriehonderdvijftien

316 - DrieDriehonderd zestien

317 - DrieDriehonderd zeventien

318 - DrieDriehonderd achttien

319 - DrieDriehonderd negentien

320 - DrieSto20- DRIEHONDERDTWINTIG

321 - DrieDriehonderd twintig eerste

322 - DrieDriehonderd twintig seconden

323 - DrieStodrieëntwintig- Driehonderd twintig -drie

324 - DrieDriehonderd twintig -vuur

325 - DrieDriehonderd twintig -vijfde

326 - DrieDriehonderd twintig -zes

327 - DrieDriehonderd zevenentwintig

328 - DrieDriehonderd twintigste

329 - DrieDriehonderd twintig -nine

330 - DrieDertig dertig

331 - DrieDriehonderd eenendertig

332 - DrieDriehonderddertig -twintig

333 - DrieStodrieëndertig- DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG

334 - DrieVierdertig vierendertig

335 - DrieStovijfendertig- driehonderd dertig -vijfde

336 - DrieDriehonderddertig -zes

337 - DrieStozevenendertig- driehonderd dertig -seven

338 - DrieDriehonderddertig -acht

339 - DrieDriehonderdnegenendertig

340 - DrieDriehonderdveertig

341 - DrieDriehonderd eenenveertig

342 - DrieDriehonderd tweeënveertig

343 - DrieDriehonderd veertig -drie

344 - DrieDriehonderdvierenveertig

345 - DrieDriehonderdveertig -vijf

346 - DrieDriehonderd zesenveertig

347 - DrieDriehonderd zevenenveertig

348 - DrieDriehonderd achtenveertig

349 - DrieDriehonderd negenenveertig

350 - DrieDriehonderdvijftig


351 tot 400 nummer in Hindi

351 - DrieDriehonderdvijftig eerst

352 - DrieDriehonderdvijftig seconden

353 - DrieDriehonderdvijftig -drie

354 - DrieDriehonderdvijftig -vuur

355 - DrieDriehonderd vijftig -vijfde

356 - Drieसौ छपन छपन - driehonderdvijftig -six

357 - DrieDriehonderdvijftig -seven

358 - DrieDriehonderdvijftig -acht

359 - DrieDriehonderdvijftig -negen

360 - DrieStozestig- DRIEHONDERDZESTIG

361 - DrieDriehonderd zestig -One

362 - DrieDriehonderdzestig seconde

363 - DrieDriehonderd zestig -drie

364 - DrieDriehonderd zestig -vuur

365 - DrieStovijfenzestig- DRIEHONDERDVIJFENZESTIG

366 - DrieDriehonderdzestig -Six

367 - DrieDriehonderdzestig -seven

368 - DrieStoachtenzestig- Driehonderdzestig -acht

369 - DrieStoVoorbij hen- driehonderdzestig -nine

370 - DrieDriehonderdzeventig

371 - DrieDriehonderd zeventig eerst

372 - DrieDriehonderd zeventig seconde

373 - DrieDriehonderd zeventig -drie

374 - DrieDriehonderdvierenzeventig

375 - DrieDRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG

376 - DrieDriehonderd zeventig -six

377 - DrieDriehonderd zevenenzeventig

378 - DrieDriehonderd zeventig -acht

379 - DrieDriehonderd negenenzeventig

380 - DrieDriehonderd achtig

381 - DrieDriehonderdweerentachtig

382 - DrieDriehonderd achtentachtig -twee

383 - DrieDriehonderd achtentachtig -drie

384 - driehonderd achtentachtig -four

385 - DrieStovijfentachtig- driehonderd achtentachtigste

386 - DrieDriehonderd achtentachtig -zes

387 - DrieDriehonderd achtentachtig

388 - Drieसौ अठासी - driehonderd achtentachtig -acht

389 - DrieDriehonderd achtentachtig -nine

390 - DrieDriehonderd negentig

391 - DrieDriehonderd negentig

392 - DrieDriehonderd negentig seconde

393 - DrieDriehonderd negentig -drie

394 - DrieDriehonderd negentig -vuur

395 - DrieDriehonderd negentig -vijftigste

396 - DrieDriehonderd negentig -zes

397 - DrieDriehonderd zevenennegentig

398 - DrieDriehonderd negentig -acht

399 - DrieStonegenennegentig- driehonderd negentig -nine

400 - vierसौ - vier

400 tot 450 nummer in Hindi

401 - vierVierhonderd en één

402 - vierसौ दो दो - vierhonderd twee

403 - vierVierhonderd drie

404 - vierVierhonderd vier

405 - vierVierhonderd vijf

406 - vierVierhonderd zes

407 - vierVierhonderd zeven

408 - vierसौ आठ आठ - vierhonderd acht

409 - vierVierhonderdnegen

410 - vierVierhonderd tien

411 - vierVierhonderd en één

412 - vierVierhonderd twaalf

413 - vierVierhonderd dertiende

414 - vierVierhonderd veertien

415 - vierVierhonderd vijftien

416 - vierVierhonderd zestien

417 - vierVierhonderd zeventien

418 - vierVierhonderd achttiende

419 - vierVierhonderd negentiende

420 - vierSto20- Vierhonderd twintig

421 - vierVierhonderd twintig eerste

422 - vierVierhonderd twintig seconden

423 - vierStodrieëntwintig- Vierhonderd twintig -drie

424 - vierVierhonderd vierentwintig

425 - vierVierhonderd twintig -vijfde

426 - vierVierhonderd twintig -zes

427 - vierVierhonderd zevenentwintig

428 - vierVierhonderd twintigste

429 - vierVierhonderd twintig -negen

430 - vierVierhonderd dertig

431 - vierVierhonderd dertig eerst

432 - vierVierhonderd dertig -two

433 - vierStodrieëndertig- Vierhonderd dertig -drie

434 - vierVierhonderdvierendertig

435 - vierStovijfendertig- Vierhonderd dertig -vijfde

436 - vierVierhonderd dertig -Six

437 - vierStozevenendertig- vierhonderd dertig -seven

438 - vierVierhonderd dertig -acht

439 - vierVierhonderdnegenendertig

440 - vierVierhonderd veertig

441 - vierVierhonderdveertig eerst

442 - vierSau bialis - vierhonderd tweeënveertig

443 - vierVierhonderdveertig -derde

444 - vierVierhonderd vierenveertig vier

445 - vierVierhonderdveertig -vijf

446 - vierVierhonderdveertig -zes

447 - vierVierhonderdveertig zeven

448 - vierVierhonderdveertig -acht

449 - vierVierhonderdveertig -negen

450 - vierVIERHONDERDVIJFTIG


451 tot 500 nummer in Hindi

451 - vierVierhonderdvijftig eerste

452 - vierVierhonderdvijftig seconden

453 - vierVierhonderd vijftig -drie

454 - vierसौ चौपन चौपन - Vierhonderdvijftig -four

455 - vierVierhonderd vijftig -vijfde

456 - vierसौ छपन - - vierhonderdvijftig -six

457 - vierVierhonderd vijftig

458 - vierVierhonderdvijftig -acht

459 - vierVierhonderdvijftig -negen

460 - vierStozestig- Vierhonderdzestig

461 - vierVierhonderd zestig eerst

462 - vierVierhonderd zestig seconden

463 - vierVierhonderd zestig -drie

464 - vierVierhonderdzestig -vuur

465 - vierStovijfenzestig- Vierhonderd zestig -vijf

466 - vierVierhonderdzestig -Six

467 - vierVierhonderdzestig -ZEVENDE

468 - vierStoachtenzestig- Vierhonderd zestig -acht

469 - vierStoVoorbij hen- Vierhonderd zestig -Nine

470 - vierVierhonderd zeventig

471 - vierVierhonderd zeventig -één

472 - vierसौ भेटर - Vierhonderd tweeënzeventig

473 - vierVierhonderd zeventig -derde

474 - vierVierhonderd veertig -vuur

475 - vierVierhonderd zeventig -vijfde

476 - vierशौ चेयंतर - Vierhonderd zeventig -Six

477 - vierसौ सतेंतर - Vierhonderd zeventig zeven

478 - vierVierhonderd zeventig -acht

479 - vierVierhonderd negenenzeventig

480 - vierVIERHONDERDTACHTIG

481 - vierVierhonderd achtentachtig eerste

482 - vierhonderd achtentachtig -two

483 - vierVierhonderd achtentachtig

484 - vierVierhonderd achtentachtig

485 - vierStovijfentachtig- Vierhonderd achtentachtigste

486 - vierVierhonderd achtentachtig -zes

487 - vierVierhonderd achtentachtig

488 - vierसौ अठासी - vierhonderd achtentachtig -acht

489 - vierसौ नवासी - vierhonderd achtentachtig -nine

490 - vierVierhonderd negentig

491 - vierVierhonderd negentig eerst

492 - vierHonderdnegentig -two

493 - vierVierhonderd negentig -drie

494 - vierVierhonderd negentig -vuur

495 - vierVierhonderd negentig -vijftigste

496 - vierVierhonderd negentig -zes

497 - vierVierhonderdzevenennegentig

498 - vierVierhonderd negentig -acht

499 - vierStonegenennegentig- Vierhonderd negentig -negen

500 - Vijfसौ - vijfhonderd

500 tot 550 nummer in Hindi

501 - VijfVijfhonderd één

502 - VijfSau tot - vijfhonderd twee

503 - VijfVijfhonderd drie

504 - VijfVijfhonderd vier

505 - VijfVijfhonderdvijf

506 - VijfVijfhonderd en zes

507 - VijfVijfhonderd zeven

508 - Vijfसौ आठ आठ - vijfhonderd acht

509 - VijfVijfhonderd negen

510 - VijfVijfhonderd tien

511 - VijfVijfhonderd elf

512 - VijfVijfhonderd twaalf

513 - VijfVijfhonderddertiende

514 - VijfVijfhonderdveertien

515 - VijfVijfhonderdvijftien

516 - VijfVijfhonderdzestiende

517 - VijfVijfhonderdzeventien

518 - VijfVijfhonderd achttien

519 - VijfVijfhonderd negentien

520 - VijfSto20- Vijfhonderd twintig

521 - VijfVijfhonderd twintig eerste

522 - VijfVijfhonderd twintig seconden

523 - VijfStodrieëntwintig- Vijfhonderd twintig -derde

524 - VijfVijfhonderdvierentwintig

525 - VijfVijfhonderdvijfentwintig

526 - VijfVijfhonderd twintig -zes

527 - VijfVijfhonderd twintig zevende

528 - VijfVijfhonderd twintigste

529 - VijfVijfhonderd twintig -negen

530 - VijfVijfhonderd dertig

531 - VijfVijfhonderd dertig -eerste

532 - VijfVijfhonderd tweeëndertig

533 - VijfStodrieëndertig- Vijfhonderd dertig -drie

534 - VijfVijfhonderdvierendertig

535 - VijfStovijfendertig- Vijfhonderd dertig -vijfde

536 - VijfVijfhonderd dertig -zes

537 - VijfStozevenendertig- vijfhonderd dertig -seven

538 - VijfVijfhonderd achtendertig

539 - VijfVijfhonderdnegenendertig

540 - VijfVijfhonderdveertig

541 - VijfVijfhonderdveertig

542 - VijfSau bialis - vijfhonderd tweeënveertig

543 - VijfVijfhonderdveertig -drie

544 - VijfVijfhonderdvierenveertig

545 - VijfVijfhonderdveertig -vijf

546 - VijfVijfhonderdveertig -zes

547 - VijfVijfhonderdveertig -zeven

548 - VijfVijfhonderdveertig -acht

549 - VijfVijfhonderdveertig -negen

550 - VijfVIJF HONDERD VIJFTIG


551 tot 600 nummer in Hindi

551 - VijfVijfhonderdvijftig eerst

552 - VijfVijfhonderdvijftig seconden

553 - VijfVijfhonderdvijftig -drie

554 - VijfVijfhonderdvierenvijftig

555 - VijfVIJFHONDERDVIJFENVIJFTIG

556 - Vijfसौ छपन छपन - vijfhonderdvijftig -six

557 - VijfVijfhonderdvijftig -zeven

558 - VijfVijfhonderdvijftig -acht

559 - VijfVijfhonderdvijftig -negen

560 - VijfStozestig- Vijfhonderdzestig

561 - VijfVijfhonderdzestig eerst

562 - VijfVijfhonderdzestig -twintig

563 - VijfVijfhonderdzestig -drie

564 - VijfVijfhonderdzestig -vuur

565 - VijfStovijfenzestig- Vijfhonderdzestig -vijf

566 - VijfVijfhonderdzestig zes

567 - VijfVijfhonderdzestig -ZEVENDE

568 - VijfStoachtenzestig- Vijfhonderdzestig -acht

569 - VijfStoVoorbij hen- Vijfhonderdzestig -nine

570 - VijfVijfhonderd zeventig

571 - VijfVijfhonderdzeventig -één

572 - Vijfसौ भेतर - Vijfhonderd tweeënzeventig

573 - VijfVijfhonderdzeventig -drie

574 - VijfVijfhonderdvierenzeventig -vier

575 - VijfVijfhonderdzeventig -vijftigste

576 - Vijfशौ चेयन्तर - vijfhonderdzeventig -six

577 - VijfVijfhonderd zeven zeven

578 - VijfVijfhonderdzeventig -acht

579 - VijfVijfhonderd negenenzeventig

580 - VijfVijfhonderd achtig

581 - VijfVijfhonderd achtentachtig

582 - vijfhonderdtachtig -two

583 - VijfVijfhonderd achtentachtig

584 - VijfVijfhonderd achtentachtig

585 - VijfStovijfentachtig- Vijfhonderdtachtig -vijf

586 - VijfVijfhonderdtachtig -Six

587 - VijfVijfhonderd achtentachtig

588 - Vijfसौ अठासी - vijfhonderd achtentachtig -acht

589 - Vijfसौ नवासी - vijfhonderdtachtig -nine

590 - VijfVijfhonderd negentig

591 - VijfVijfhonderd negentig -één

592 - VijfHonderdnegentig -two

593 - VijfVijfhonderd negentig -drie

594 - VijfVijfhonderd negentig -vuur

595 - VijfVijfhonderd negentig -vijf

596 - VijfVijfhonderd negentig -six

597 - VijfVijfhonderd negentig -zeven

598 - VijfVijfhonderd negentig -acht

599 - VijfStonegenennegentig- Vijfhonderd negentig -nine

600 - Isसौ - zeshonderd

600 tot 650 nummer in Hindi

601 - IsZeshonderd één

602 - IsZeshonderd twee

603 - IsZeshonderd drie

604 - IsZeshonderd vier

605 - IsZeshonderdvijf

606 - IsZeshonderd zes

607 - IsZeshonderd zeven

608 - IsZeshonderd acht

609 - IsZeshonderd negen

610 - IsZeshonderd tien

611 - IsZeshonderd uniformen

612 - IsZes twaalf

613 - IsZes drie

614 - IsZes veertiende

615 - IsZes vijftien

616 - IsZeshonderd zestien

617 - IsZes zeventien

618 - IsZes achttiende

619 - IsZeshonderd negentien

620 - IsSto20- zes twintig

621 - IsSix Twenty First

622 - IsZes twintig seconde

623 - IsStodrieëntwintig- Zes twintig -derde

624 - IsZes twintig -vuur

625 - IsZes twintig -vijf

626 - IsZes twintig -six

627 - IsZes zevenentwintig

628 - IsZes twintigste

629 - IsZes negenentwintig

630 - IsHalfzeven

631 - IsZeshonderd dertig eerst

632 - IsZes dertig -twee

633 - IsStodrieëndertig- zes dertig -drie

634 - IsZes vijfendertig

635 - IsZeshonderd dertig -vijfde

636 - IsZeshonderd dertig -zes

637 - IsStozevenendertig- zes dertig -seven

638 - IsZes dertigste

639 - IsZeshonderdnegenendertig

640 - IsZeshonderd veertig

641 - IsZeshonderdveertig

642 - Isसौ बिलिस बिलिस - zeshonderdveertig -two

643 - IsZeshonderdveertig -drie

644 - IsZeshonderd vierenveertig

645 - IsZeshonderd vijfenveertig

646 - IsZeshonderd zesenveertig

647 - IsZeshonderd zevenenveertig

648 - IsZeshonderd achtenveertig

649 - IsZeshonderdveertig -negen

650 - IsZESHONDERD EN VIJFTIG


651 tot 700 nummer in Hindi

651 - IsZeshonderdvijftig eerste

652 - IsZeshonderdvijftig seconden

653 - IsZeshonderd vijftig -drie

654 - IsZeshonderdveertig -vuur

655 - IsZeshonderd vijftig -vijfde

656 - IsZeshonderd vijftig -zes

657 - IsZeshonderdvijftig -zeven

658 - IsZeshonderd vijftig -acht -zeshonderdvijftig -acht

659 - IsZeshonderdvijftig -negen

660 - IsStozestig- zeshonderdzestig

661 - IsZeshonderdzestig eerst

662 - IsZeshonderd zestig -twees

663 - IsZeshonderd zestig -drie

664 - IsZeshonderd zestig -vuur

665 - IsStovijfenzestig- Zeshonderd zestig -vijfde

666 - IsZeshonderdzesenzestig

667 - IsZeshonderdzevenenzestig zeven

668 - IsStoachtenzestig- Zeshonderd zestig -acht

669 - IsStoVoorbij hen- zeshonderdzestig -nine

670 - IsZeshonderd zeventig

671 - IsZeshonderd zeventig -één

672 - Isसौ भेतर - Zeshonderd tweeënzeventig

673 - IsZeshonderdzeventig -derde

674 - IsZeshonderdvierenzeventig

675 - IsZeshonderd zeventig -vijfde

676 - Isसौ चेयन्तर - Zeshonderd zeventig -Six

677 - Isसौ सतेंतर - zeshonderd zevenenzeventig zeven

678 - IsZeshonderdzeventigste

679 - IsZeshonderdnegenenzeventig

680 - IsZeshonderd achtig

681 - IsZeshonderd eenentachtig

682 - Isसौ बिआसी बिआसी - zeshonderd achtentachtig -two

683 - IsZeshonderd achtentachtig

684 - zeshonderd achtentachtig -four - zeshonderd achtentachtig -four

685 - IsStovijfentachtig- zeshonderd achtentachtig -vijf

686 - IsZeshonderd achtentachtig -zes

687 - IsZeshonderd achtentachtig

688 - IsZeshonderd achtentachtig

689 - Isसौ नवासी - zeshonderd achtentachtig -nine

690 - IsZeshonderd negentig

691 - IsZeshonderd negentig

692 - IsZeshonderd negentig seconde

693 - IsZeshonderd negentig -drie

694 - IsZeshonderd negentig -vuur

695 - IsZeshonderd negentig -vijftigste

696 - IsZeshonderd negentig -zes

697 - IsZeshonderd zevenennegentig

698 - IsZeshonderd negentig -acht

699 - IsStonegenennegentig- Zeshonderd negentig -nine

700 - Zevenसौ - zevenhonderd

700 tot 750 nummer in Hindi

701 - ZevenZevenhonderd één

702 - ZevenHonderd twee - sisemeset dwa

703 - ZevenZevenhonderd drie

704 - ZevenZevenhonderd vier

705 - ZevenZeven

706 - ZevenZevenhonderd zes

707 - ZevenZevenhonderd zeven

708 - Zevenसौ आठ आठ - zevenhonderd acht

709 - ZevenZevenhonderd negen

710 - ZevenZevenhonderd en tien

711 - ZevenZevenhonderd elf

712 - ZevenZevenhonderd twaalf

713 - ZevenZevenhonderd dertien

714 - ZevenZevenhonderdveertien

715 - ZevenZevenhonderdvijftien

716 - ZevenZevenhonderd zestien

717 - ZevenZevenhonderd zeventien

718 - ZevenZevenhonderd achttien

719 - ZevenZevenhonderd negentien

720 - ZevenSto20- Zevenhonderd twintig

721 - ZevenZevenhonderd twintig eerste

722 - ZevenZevenhonderd twintig seconden

723 - ZevenStodrieëntwintig- Zevenhonderd twintig -derde

724 - ZevenZevenhonderd twintig -vuur

725 - ZevenZevenhonderd twintig -vijfde

726 - ZevenZevenhonderd twintig -zes

727 - ZevenZevenhonderd zevenentwintig

728 - ZevenZevenhonderd twintigste

729 - ZevenZevenhonderd twintig -nine

730 - ZevenZevenhonderd dertig

731 - ZevenZevenhonderd dertig -eerste

732 - ZevenZevenhonderd tweeëndertig

733 - ZevenStodrieëndertig- Zevenhonderd dertig -drie

734 - ZevenZevenhonderdvierendertig

735 - ZevenStovijfendertig- zevenhonderd dertig -vijfde

736 - ZevenZevenhonderddertig -zes

737 - ZevenStozevenendertig- zevenhonderd dertig -seven

738 - ZevenZevenhonderddertig -acht

739 - ZevenZevenhonderdnegenendertig

740 - ZevenZevenhonderd veertig

741 - ZevenZevenhonderdveertig

742 - Zevenसौ बिलिस बिलिस - zevenhonderdveertig -two

743 - ZevenZevenhonderdveertig -drie

744 - ZevenZevenhonderdvierenveertig

745 - ZevenZevenhonderd vijfenveertig

746 - ZevenZevenhonderdveertig zes

747 - ZevenZevenhonderd zevenenveertig

748 - ZevenZevenhonderdveertig

749 - ZevenZevenhonderd negenenveertig

750 - ZevenZEVENHONDERDVIJFTIG


751 tot 800 nummer in Hindi

751 - ZevenZevenhonderd eenenvijftig

752 - ZevenZevenhonderd tweeënvijftig

753 - ZevenZevenhonderdvijftig -drie

754 - ZevenZevenhonderdvijfenvijftig

755 - ZevenZevenhonderd vijfenvijftig

756 - Zevenसौ छपन छपन - zevenhonderdvijftig -six

757 - ZevenZevenhonderdvijftig -zeven

758 - ZevenZevenhonderdvijftig -acht

759 - ZevenZevenhonderdvijftig -negen

760 - ZevenStozestig- zevenhonderdzestig

761 - ZevenZevenhonderdzestig

762 - ZevenZevenhonderdzestig -twintig

763 - ZevenZevenhonderd zestig -drie

764 - ZevenZevenhonderd zestig -vuur

765 - ZevenStovijfenzestig- zevenhonderd zestig -vijf

766 - ZevenZevenhonderd zesenzestig

767 - ZevenZevenhonderdzevenenzestig

768 - ZevenStoachtenzestig- zevenhonderdzestig -acht

769 - ZevenStoVoorbij hen- zevenhonderdzestig -nine

770 - ZevenZevenhonderd zeventig

771 - ZevenZevenhonderd zeventig eerst

772 - Zevenसौ भेतर - zevenhonderd tweeënzeventig

773 - ZevenZevenhonderd zeventig -drie

774 - ZevenZevenhonderdvierenzeventig

775 - ZevenZevenhonderd zeventig -vijfde

776 - Zevenसौ चेयंतर - zevenhonderd zeventig -Six

777 - Zevenसौ सतेंतर - zevenhonderd zeventig -seven

778 - ZevenZevenhonderd achtenzeventig

779 - ZevenZevenhonderd negenenzeventig

780 - ZevenZevenhonderd achtig

781 - ZevenZevenhonderd eenentachtig

782 - zevenhonderd achtentachtig -two

783 - ZevenZevenhonderd achtentachtig

784 - ZevenZevenhonderd achtentachtig

785 - ZevenStovijfentachtig- zevenhonderd achtentachtig -vijf

786 - ZevenZevenhonderd achtentachtig -zes

787 - ZevenZevenhonderd achtentachtig

788 - ZevenZevenhonderd achtentachtig

789 - Zevenसौ नवासी - zevenhonderd achtentachtig -nine

790 - ZevenZevenhonderd negentig

791 - ZevenZevenhonderd negentig -één

792 - ZevenZevenhonderd negentig -tweetjes

793 - ZevenZevenhonderd negentig -drie

794 - ZevenZevenhonderd negentig -vuur

795 - ZevenZevenhonderd negentig -vijf

796 - ZevenSIEDEMset dziewięćdziesiąt sześć

797 - ZevenZevenhonderd negentig -zeven

798 - ZevenZevenhonderd negentig -acht

799 - ZevenStonegenennegentig- zevenhonderd negentig -nine

800 - Achtसौ - zevenhonderd

800 tot 850 nummer in Hindi

801 - Achtसौ एक एक - Achthonderd één

802 - AchtHonderd twee - Osiemset DWA

803 - Achtसौ तीन तीन - achthonderd drie

804 - AchtAchthonderd vier

805 - AchtAchthonderdvijf

806 - AchtAchthonderd zes

807 - AchtAchthonderd zeven

808 - Achtसौ आठ आठ - achthonderd acht

809 - AchtAchthonderd negen

810 - AchtAchthonderd tien

811 - AchtAchthonderd eenheid

812 - AchtAchthonderd twaalf

813 - AchtAchthonderddertiende

814 - AchtAchthonderdveertiende

815 - AchtAchthonderdvijftien

816 - AchtAchthonderd zestien

817 - AchtAchthonderd zeventien

818 - AchtAchthonderd achttien

819 - AchtAchthonderd negentien

820 - AchtSto20- Achthonderd twintig

821 - AchtAchthonderd twintig eerste

822 - AchtAchthonderd twintig seconden

823 - AchtStodrieëntwintig- Achthonderd twintig -derde

824 - AchtAchthonderd twintig -vuur

825 - AchtAchthonderd twintig -vijfde

826 - AchtAchthonderd twintig -zes

827 - AchtAchthonderd zevenentwintig

828 - AchtAchthonderd twintigste

829 - AchtAchthonderd twintig -nine

830 - AchtAchthonderd dertig

831 - AchtAchthonderd dertig -eerste

832 - AchtAchthonderd tweeëndertig

833 - AchtStodrieëndertig- achthonderd dertig -drie

834 - AchtAchthonderdvierendertig

835 - AchtStovijfendertig- achthonderd dertig -vijfde

836 - AchtAchthonderd dertig -zes

837 - AchtStozevenendertig- achthonderd dertig -seven

838 - AchtAchthonderd dertigste

839 - AchtAchthonderd negenendertig

840 - AchtAchthonderdveertig

841 - AchtAchthonderd en eenenveertig

842 - AchtSau bialis - achthonderd tweeënveertig

843 - AchtAchthonderdveertig -drie

844 - AchtAchthonderdvierenveertig

845 - AchtAchthonderdveertig -vijf

846 - AchtAchthonderdveertig zes

847 - AchtAchthonderdveertig zeven

848 - AchtAchthonderdveertig -acht

849 - AchtAchthonderdveertig -negen

850 - AchtAchthonderdveertig

851 tot 900 nummer in Hindi

851 - AchtAchthonderd vijftig eerste

852 - AchtAchthonderdvijftig seconden

853 - AchtAchthonderd vijftig -drie

854 - Achtसौ चौपन चौपन चौपन - Achthonderdvijftig - Vuur

855 - AchtAchthonderd vijftig -vijfde

856 - Achtसौ छपन छपन - Achthonderdvijftig zes

857 - AchtAchthonderdvijftig -zeven

858 - AchtAchthonderdvijftig -acht

859 - AchtAchthonderdvijftig -negen

860 - AchtStozestig- achthonderdzestig

861 - AchtEerst achthonderd kanten

862 - AchtAchthonderd zijkanten twee

863 - AchtAchthonderd zestig -drie

864 - AchtAchthonderdvier kanten

865 - AchtStovijfenzestig- Achthonderd zestig -vijfde

866 - AchtAchthonderdzestig -zes

867 - AchtAchthonderd zijkanten zeven

868 - AchtStoachtenzestig- achthonderd zestig -acht

869 - AchtStoVoorbij hen- Achthonderd zestig -Nine

870 - AchtAchthonderd zeventig

871 - AchtAchthonderd zeventig eerst

872 - AchtAchthonderd zeventig seconden

873 - AchtAchthonderd zeventig -derde

874 - AchtAchthonderdvierenzeventig

875 - AchtAchthonderd zeventig -vijfde

876 - Achtसौ चेयन्तर - achthonderd zeventig -six

877 - AchtAchthonderd zeventig zevende

878 - Achtसौ अठेतर - achthonderd zeventig -acht

879 - AchtAchthonderd negenenzeventig

880 - AchtAchthonderd achtentachtig

881 - AchtAchthonderdeenentachtig

882 - achthonderd achtentachtig -two

883 - AchtAchthonderd achtentachtig

884 - AchtAchthonderd achtentachtig

885 - AchtStovijfentachtig- Achthonderd achtentachtig -vijf

886 - AchtAchthonderd achtentachtig -zes

887 - AchtAchthonderd achtentachtig

888 - Achtसौ अठासी - achthonderd achtentachtig -acht

889 - AchtAchthonderd achtentachtig -nine

890 - AchtAchthonderd negentig

891 - AchtAchthonderd negentig

892 - AchtAchthonderd negentig seconde

893 - AchtAchthonderd negentig -drie

894 - AchtAchthonderd negentig -vuur

895 - AchtAchthonderd negentig -vijftigste

896 - AchtAchthonderd negentig -zes

897 - AchtAchthonderd zevenennegentig

898 - AchtAchthonderd negentig -acht

899 - AchtStonegenennegentig- Achthonderd negentig -nine

900 - negen सौ - negenhonderd

900 tot 950 nummer in Hindi

901 - negen Negenhonderd eerste

902 - negen honderd en twee - negenhonderd en twee

903 - negen Negenhonderd en drie

904 - negen Negenhonderd vier

905 - negen Negenhonderdvijf

906 - negen Negenhonderd en zes

907 - negen Negenhonderd zeven

908 - negen Negenhonderd acht

909 - negen Negenhonderdnegen

910 - negen Negenhonderd en tien

911 - negen Negenhonderd en één

912 - negen Negenhonderd twaalf

913 - negen Negenhonderddertiende

914 - negen Negenhonderdveertiende

915 - negen Negenhonderdvijftiende

916 - negen Negenhonderd zestien

917 - negen Negenhonderd zeventien

918 - negen Negenhonderd achttienden

919 - negen Negenhonderd negentig

920 - negen Negenhonderd twintig

921 - negen Negenhonderd twintig -één

922 - negen Honderd tweeëntwintig

923 - negen Stodrieëntwintig- negenhonderd twintig -derde

924 - negen Negenhonderdvier -vier

925 - negen Negenhonderd twintig -vijfde

926 - negen Negenhonderd en zes

927 - negen Negenhonderd zevenentwintig

928 - negen Negenhonderd twintigste

929 - negen Negenhonderd twintig -nine

930 - negen Negenhonderd dertig

931 - negen Negenhonderd dertig eerst

932 - negen Negenhonderd dertig -seconden

933 - negen Stodrieëndertig- negenhonderd dertig -drie

934 - negen Negenhonderdaanviek

935 - negen Stovijfendertig- negenhonderd dertig -vijf

936 - negen Negenhonderd dertig -zes

937 - negen Stozevenendertig- negenhonderd dertig -zevende

938 - negen Negenhonderddertig -acht

939 - negen Negenhonderd dertig -nine

940 - negen Negenhonderdveertig

941 - negen Negenhonderdveertig

942 - negen सौ बिलिस बिलिस - negenhonderdveertig -two

943 - negen Negenhonderdveertig -drie

944 - negen Negenhonderdvierenveertig

945 - negen Negenhonderdveertig -vijf

946 - negen Negenhonderdveertig -six

947 - negen Negenhonderdveertig -zevende

948 - negen Negenhonderdveertig -acht

949 - negen Negenhonderdveertig -negen

950 - negen Negenhonderdvijftig


951 tot 1000 nummer in Hindi

951 - negen Negenhonderdvijftig eerst

952 - negen honderdvijftig -two -negenhonderdvijftig -two

953 - negen Negenhonderdvijftig -drie

954 - negen Negenhonderdvierenvijftig

955 - negen Negenhonderd vijftig -vijfde

956 - negen Negenhonderdvijftig -zes

957 - negen Negenhonderdvijftig -zevende

958 - negen Sou Athavan - Negenhonderdvijftig -acht

959 - negen Negenhonderdvijftig -negen

960 - negen Stozestig- negenhonderdzestig

961 - negen Negenhonderdzestig -eerste

962 - negen Negenhonderdzestig

963 - negen Negenhonderdzestig -drie

964 - negen Negenhonderdzestig -vuur

965 - negen Stovijfenzestig- negenhonderdzestig -vijfde

966 - negen Negenhonderdzestig -six

967 - negen Negenhonderdzestig

968 - negen Stoachtenzestig- negenhonderdzestigste

969 - negen StoVoorbij hen- negenhonderdzestig -nine

970 - negen Negenhonderd zeventig

971 - negen Negenhonderd zeventig eerst

972 - negen सौ भेतर - negenhonderd tweeënzeventig

973 - negen Negenhonderd zeventig -derde

974 - negen Negenhonderd zeventig -vuur

975 - negen Negenhonderd zeventig -vijft

976 - negen सौ चेयन्तर - negenhonderd zeventig -six

977 - negen Negenhonderd zeventig

978 - negen Negenhonderd zeventigste

979 - negen Negenhonderd negenenzeventig

980 - negen Negenhonderd achtentachtig

981 - negen Negenhonderdwintigs

982 - negenhonderd achtentachtig -two

983 - negen Negenhonderd achtentachtig

984 - negen Saud Chauras - 9set 84

985 - negen Stovijfentachtig- negenhonderd achtentachtigste

986 - negen Negenhonderd achtentachtig -zes

987 - negen Negenhonderd zevenentachtig

988 - negen Negenhonderd achtentachtig

989 - negen सौ नवासी - negenhonderd achtentachtig -nine

990 - negen Negenhonderd negentigste

991 - negen Negenhonderd negentig

992 - negen Honderdnegentig -two

993 - negen Negenhonderd negentig -derde

994 - negen Negenhonderd negentig -vuur

995 - negen Honderdnegentig -vijf -negenhonderd negentig -vijf

996 - negen Negenhonderd negentig -six

997 - negen Negenhonderd negentig -zevende

998 - negen Negenhonderd negentigste

999 - negen Stonegenennegentig- NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG

1000 - DUIZEND

Hindi cijfers van 10 tot 10.000.000.000

10 - Tien

100 - sto

1000 - duizend

10.000 - tienduizend

100000 - Jed Lakh

1000000 - een miljoen

10000000 - elke crore

100000000 - tien crore

1000000000 - een miljard

10000000000 - tien miljard

100000000000 - een biljoen

1000000000000 - tien triljoenen

FAQs

Waar zit Google Translate? ›

Met de Google Translate-app kun je (handgeschreven) tekst, foto's en spraak vertalen in meer dan honderd talen. Je kunt Translate ook op het web gebruiken. Ga naar de pagina van Google Translate om tekst, spraak en websites te vertalen in meer dan honderd talen.

Hoe zet je Google Translate aan? ›

Vertaling aan- of uitzetten
 1. Open Chrome op je computer.
 2. Klik rechtsboven op Meer Instellingen.
 3. Klik links op Talen.
 4. Zet onder Google Translate de optie Google Translate gebruiken aan of uit.

Hoe was je dag in English? ›

Hoe was jouw dag? How's your day been? - Fine. Hoe was jouw dag? How's your day going?

Wat is Mega in het Engels? ›

Dus een megabyte, 26 miljoen megabyte is 26 terabyte, het gaat van mega, giga, tera, 26 terabyte. So a megabyte, 26 million megabytes is 26 terabytes -- it goes mega-, giga-, tera-.

Hoe noem je iemand knap in het Spaans? ›

Guapo (mannelijk) en Guapa (vrouwelijk) (uitgesproken als gwapo en gwapa) betekent letterlijk “knap" maar kan ook gebruikt worden als “knapperd" of “lekker ding". Dit woord kun je elke dag gebruiken tegen wildvreemden of bij bekenden, wat jij wilt. ¡Feliz Día de San Valentín!

Wat is beter Google Translate of DeepL? ›

Volgens DeepL worden hun vertaalresultaten door professionele vertalers ongeveer drie keer zo vaak als het beste resultaat gekozen. Uit een paar testen blijkt inderdaad dat DeepL Translator betere vertalingen biedt dan Google Translate als het gaat om Nederlands naar Engels en vice versa.

Hoe zeg je hallo in het Lingala? ›

Mbote” (hallo, goedendag) is een begroetingsvorm in het Lingala, één van de nationale talen in DR Congo.

Hoe zeg je Hoi in het Portugees? ›

Hoi. Olá! Hoi, hoe gaat het? Olá, tudo bem?

Wat betekent lief in het Marokkaans? ›

betekenis & definitie. (2000) (< Marokkaans) (straattaal) schatje, liefje. Het woord is vooral populair geworden dankzij de succesvolle film Shouf Shouf Habibi ('Kijk, kijk, schatje').

Hoe zeg je ml in het Engels? ›

milliliter {de}

millilitre {znw.}

Wat is mag in Engels? ›

MAG (Afkorting)MAG (Afkorting) ; Mutual Assistance Group ; Metal Active Gas
magmay

Hoe zeg je m3 in het Engels? ›

cubic metre {znw.}

Is Google Translate een gratis app? ›

De Google Translate-app

Deze app is beschikbaar voor Android en iOS. En hij is nog helemaal gratis ook. Deze vertaal-app is beschikbaar in 107 talen.

Waar kan ik de vertaling vinden? ›

Dit doe je heel makkelijk met de Google Translate app, of via de website. Let er wel op dat de vertaling redelijk goed is, maar zeker niet perfect. Wil je een perfect vertaalde tekst hebben? Zoek dan iemand die de taal van jouw keuze als moedertaal heeft.

Hoe Translate gebruiken? ›

Vertalen met een microfoon
 • Geef je browser toegang tot je microfoon en check je microfooninstellingen in je browser. ...
 • Ga op je computer naar Google Translate.
 • Kies de taalcombinatie voor je vertaling. ...
 • Klik onderaan op de microfoon .
 • Spreek het woord of de zin uit die je wilt vertalen.

Hoe kan ik iets vertalen met Google? ›

Tik om te vertalen gebruiken
 1. Open een app met tekst die je kunt kopiëren.
 2. Selecteer de tekst die je wilt vertalen. Kopiëren.
 3. Tik in het huidige scherm op Google Translate .
 4. Kies de gewenste taal.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 03/10/2023

Views: 6141

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.